CLP

CLP

CLP

Yaya ve araç trafiği yoğun olan bölgelerde yaygın bir şekilde, göz hizasında olacak şekilde konumlandırılmıştır.

Tüm sosyo-ekonomik grupları kapsayacak dağılımda planlanmıştır.